Kiểm tra ứng dụng

Kiểm tra ứng dụng trên EC2

  1. Quay trở lại trang ứng dụng trên EC2 đang bị lỗi.

Lightsail

  1. Refresh lại trang (F5) để kiểm tra kết nối. Lightsail

  2. Chúc mừng bạn đã hoàn tất bài lab, thông qua bài lab này bạn đã nắm bắt được các tính năng cơ bản của Lightsail. Lightsail rất phù hợp cho các workload nhẹ nhàng , qui mô vừa nhỏ tuy nhiên Lightsail cũng cung cấp khả năng kết nối với hệ sinh thái dịch vụ của AWS để đảm bảo đáp ứng các tài nguyên nâng cao như RDS và EC2 cho nhu cầu mở rộng của bạn trong tương lai.

Để tránh bị tính phí, các bạn hãy thực hiện bước dọn dẹp tài nguyên nhé.