Kích hoạt VPC Peering

Kích hoạt VPC Peering

Ở bước này, chúng ta sẽ kích hoạt tính năng VPC Peering để tạo kết nối từ Lightsail network tới AWS Default VPC Lightsail network chỉ có khả năng peering với AWS Default VPC.

Lightsail

  1. Quay trở lại giao diện Lightsail console. Click vào Account ở menu góc trên bên phải.

Lightsail

  1. Click vào Account, sau đó click vào tab Advance. Lightsail

  2. Click chọn Enable VPC Peering. Lightsail

Bước tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình tường lửa phía Amazon Relational Database Service để cháp nhận két nối tới từ Lightsail instance.