Gắn instance vào LB

Gắn Lightsail instance vào load balancer

Ở bước này, sau khi tạo xong các Lightsail instance, chúng ta sẽ gắn các Lightsail instance vào load balancer Todo-LB mà chúng ta đã tạo.

  1. Quay trở lại giao diện Lightsail console. Click vào tab Networking sau đó click vào tên load balancer Todo-LB chúng ta đã tạo.

Lightsail

  1. Tại mục Target Instances, click vào dropdown menu , gõ P để hiện ra danh sách các Lightsail instance chúng ta đã tạo, sau đó chọn instance đầu tiên của chúng ta là PHP-FE-1.

Lightsail

  1. Click Attach để tiến hành gắn instance vào load balancer.

Lightsail

  1. Click Attach another và làm tương tự bước 2,3 để gắn 2 instance còn lại.

Lightsail

  1. Sau khi gắn hoàn tất 3 Lightsail instance, chúng ta sẽ đạt trạng thái như dưới đây.

Lightsail

  1. Kéo màn hình lên trên, right click lên DNS Name của Todo-LB load balancer và click Open link in new tab để truy cập tới ứng dụng web của chúng ta.

Lightsail

  1. Thực hiện F5 để refresh trình duyệt vài lần, chúng ta sẽ thấy chúng ta kết nối tới 3 Lightsail instance khác nhau.Chúc mừng bạn đã tăng quy mô ứng dụng web của mình thành công.

Lightsail