Chuẩn bị

Chuẩn bị

Trong bài lab này, bạn sẽ triển khai các thành phần cơ sở hạ tầng sẽ được sử dụng trong các phần tiếp theo.

Cụ thể, bạn sẽ triển khai: